Fundraising dla CECHów rzemiosł

Czym jest Fundraising?

Fundraising to WIEDZA CZAS RELACJE i FINANSOWY ZYSK zmierzające do pozyskania dodatkowych funduszy dla organizacji na jej działania statutowe.

WIEDZA. Fundraising to wiedza, tylko że mało popularna w Polsce i nie akademicka. Jest jednak jak najbardziej ustrukturyzowana: istnieją odpowiednie  metody pracy sposoby działania, narzędzia i prawa, które w fundraisingu rządzą, Skuteczny fundraising opiera się na analizie wskaźników fundraisingowych.

CZAS. Fundraising to proces planowany i starannie przeprowadzany w oparciu o analizę sytuacji i dokładnie sprecyzowane cele. Proces prowadzony systematycznie i konekwentnie. 

RELACJE. Czas poświęcony na fundraising nigdy nie idzie na marne. A jeśli powiążemy to z faktem, że fundraising jest sztuką budowania relacji, będziemy tego pewni. Pozyskiwanie pieniędzy od darczyńców indywidualnych czy biznesowych to proces, na który składa się wiele elementów. Jak każdy  proces i ten musi potrwać. Nie zbudujemy prawdziwej, trwałej relacji w ciągu jednego spotkania. Relacje są podstawą zaufania a bez nich niego nie jesteśmy w stanie efektywnie zbierać darowizn. Oddałeś kiedyś pieniądze obcej osobie? 

FINANSOWY ZYSK. Jednak ..odroczony w czasie. Przed rozpoczęciem fundraisingu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w pozyskiwanie pieniędzy trzeba zainwestować pieniądze. Jednak skutecznie wprowadzone działania, adekwatne do profilu organizacji, powinny tę inwestycję z czasem zwrócić a następnie zwielokrotnić.

Fundraising czyli praca na wartościach

Organizacje pozarządowe pozyskujące fundusze działają w oparciu o misje i wartości. Odpowiednie komunikowanie o nich sprawia, że ich cele są czytelne i spójne dla odbiorców ich treści. Dlaczego to jest tak ważne?  Warto zastanowić się nad wartością naszej oferty:  jak to, co proponujemy, może być atrakcyjne dla osoby, która ma nas wesprzeć? Co daje darczyńcy bezpośrednio nasza oferta? Na ile wartość ta przeważa nad kosztem, który musiałby ponieść – czyli darowizną?  Są 4 elementy składające się na wartościowy komunikat fundraisingowy. Jeśli dobrze je opracujemy, powinny stanowić odpowiedź na pytania, które mogą pojawić się w głowie potencjalnego darczyńcy. Jeśli o to zadbamy (pomyślimy za odbiorcę), będziemy działać skutecznie:

  • Wezwanie wzięcia udziału w akcji – Czego chcę?
  • Ekskluzywność – Czy znajdę to samo gdzie indziej?
  • Jasność przekazu – Czy rozumiem o co w tym chodzi?
  • Wiarygodność – Czy ufam i mam przekonanie że oferenci są ekspertami w swojej dziedzinie?

Fundraising vs. marketing społecznie zaangażowany

Coraz więcej przedsiębiorstw na stałe wpisuje współpracę z fundacją lub stowarzyszeniem do strategii działań marketingowych (ang. cause related marketing – CRM). Dlaczego? Bo to się opłaca. Przemyślany, dobrze przygotowany i wdrożony plan takiej współpracy przynosi wymierne zyski zarówno dla biznesu jak i organizacji non-profit. Jak przekonać firmy do współpracy z organizacją? Dowiedz się jakie są korzyści dla firm i zastanów się jak mogą one pomóc Tobie w budowaniu marki (uwzględnij swoją pozycję po każdej stronie tego dialogu).

Korzyści dla firm:

  • Współpraca z organizacją non-profit budzi wzrost zaufania konsumentów do danej marki/firmy

Znaczna część firm realizuje swoje programy CRM we współpracy z organizacjami non-profit specjalizującymi się w konkretnej problematyce. Dlaczego? Bo NGO-sy są dla konsumentów gwarantem, że dane wsparcie społeczne będzie rzetelnie realizowane. Zaufanie społeczeństwa do organizacji non-profit rośnie i przewyższa zaufanie do mediów i rządu. Zgodnie z danymi zebranymi na potrzeby Edelman Trust Barometer w 2022 roku, zaufanie do organizacji pozarządowych zadeklarowało 56% badanych.

  • CRM przyczynia się do wzrostu lojalności obecnych klientów i przyciąga nowych.

Klienci są bardziej lojalni wobec firm, które dzielą się z innymi swoimi zyskami. Dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia. Jeśli firma nastawia nastawia się na ekspansję na rynku młodych, powinna się z tym liczyć. Jeśli klientami firmy są rezpezentaci pokolenia Milenialsów, tym bardziej powinna wejść we współpracę z fundacją lub stowarzyszeniem, bo ich konsumenci oczekują tego o nich.

  • CRM przynosi wymierne korzyści sprzedażowe i finansowe.

Konsumenci są gotowi kupić więcej od firmy zaangażowanej społecznie. Kupowanie produktu wspierającego dobry cel społeczny, ma duży wpływ na motywację kupującego. Gdy w grę wchodzi wsparcie dobrej sprawy, decyzje zakupowe stają się czymś więcej, niż tylko prostą kombinacją ceny, jakości i potrzeb. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za towary i usługi oferowane przez firmy, które dzielą się swoim zyskiem z potrzebującymi.

 

 

Fundraising vs biznes

Organizacje pozarządowe i bizesowe różni jedna podstawowa cecha: NGOsy  skupiają się wyłącznie na pomaganiu innym, bez uwzględnienia nastawienia biznesowego, które jest tak istotne dla firmy. Jeśli firma nawiązuje relacje z organizacjami pozarządowymi, ma w tym konkretny, mierzalny i dający się zmonetyzować cel:

  • chce zwiększyć świadomość swoich działań CSR, 
  • próbuje się dostosować do rynku i potrzeb swoich konsumentów
  • co finalnie ma doprowadzić do zwiększenia sprzedaży. 

Czas poświęcany przez firmę tego typu działaniom, podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw społecznych, musi dać się uzasadniać efektami. Wartości tej pracy muszą być mierzalne i policzalne w liczbach. NGOs powinny mieć tego świadomość już na etapie przygotowywania ofert sponsorskich, a przede wszystkim podczas spotkań i negocjacji z firmą.

Jakie są zatem zalety we współpracy z Fundraiserem dla firm? Obie strony mogą się uczyć od siebie nawzajem. Jeśli tworzysz firmę, dla której wartości pro społeczne są wartością, którą chcesz komunikować światu, postaw na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nie tylko nauczysz się jak pozyskiwać pieniądze na działania w obszarze pożytku publicznego, ale dzięki wymianie doświadczeń łatwiej trafisz do grupy docelowej, która jest lepiej znana przedstawicielom 3sektora.