ZOBACZ NASZYCH
MISTRZÓW
W AKCJI

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Odtwórz wideo

POZNAJ NASZYCH MISTRZÓW

O PODJĘCIU PRAKTYCZNEJ NAUKI

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW W CELU PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole ponad-podstawowej lub na kursach dokształcających.

Projekty i konkursy

Wspieramy dostęp do zewnętrznych zasobów finansowania.

Planowanie i wsparcie

Szkolenia, praktyki, podstawy prowadzenia biznesu.

Networking i współpraca

Łączymy lokalnych rzemieślników.

Nauka zawodu

Umożliwiamy naukę zawodu.

Egzaminy

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne.

Certyfikacja

Poświadczamy osiągnięte kwalifikacje.

AKTUALNOŚCI